LIS – Logistic Information System, är det första och enda systemet som fått godkänt på tullverkets nya tester för transiteringar enligt sidan ”EDI-system, förteckning över system som fått godkända tester”.
Spedkon använder LIS som molntjänst, i och med detta har vi blivit ännu vassare på att hantera speditionsuppdrag!

läs mer