Våra tjänster

Frakter
Sjöfrakter – Worldwide. Främst FCL (hela containers).
Vi arbetar med ett flertal rederier & agenter och ser till att ni får bästa möjliga service och pris.

Frakt på lastbil inom Europa

Import
Vi har kunskapen och de dataprogram som behövs. Vi kan hjälpa er med hemtagning, tulldeklaration eller komplettera med steg 2-förtullning. För att nämna några exempel. Finns tullkvot hjälper vi er med detta. Självklart har vi tullkredit och denna kan nyttjas av er som kund då egen tullkredit inte finns. Om ni importerar livsmedel från tredje land krävs veterinär. Vi hjälper er då att fylla i CVED-dokument och bistå gränsveterinären med hjälp och övriga handligar, så att sändningen på bästa möjliga sätt når er så snart som möjligt.. Då ett företag i tredje land säljer varor till annat EU-land än Sverige, men då godset passerar Sverige på vägen, kan vi hjälpa er med en förtullning utan svensk moms. Vi gör då en så kallad EU-förtullning..

Export
Vi är godkända exportörer (UGE-tillstånd) och sköter allt via datorn. Vi behöver inte åka till tullen för att klarera.
Vi kan begära Q-status för hela exprtcontainers, som skall ut via hamnen, och slipper därmed att åka ut till tullen med tulldokument.

Intrastatdeklaration
EUs handelstatistik som måste rapporteras då ni inför varor för mer än 9 miljoner kronor från annat EU-land än Sverige eller säljer för minst 4.5 miljoner kronor till annat EU-land. Vi har programmen för att leverera denna statistik till SCB.

Skatteombud
Utländska företag som kan momsregistrera sig i Sverige, med fördelen att då kunna lyfta av den ingående momsen.

Containerhamn i Förenade Arabemiraten.