Standardtulldeklaration

Standardtulldeklaration

Standardtulldeklaration Förändring import 2023. Importen ändras i grund och botten hos Tullverket år 2023. Ett nytt förfarande gemensamt för hela EU. Läs mer hos Tullverket om det nya förfarandet Standardtulldeklaration. Spedkon är redan godkända för detta....