Standardtulldeklaration

Förändring import 2023.

Importen ändras i grund och botten hos Tullverket år 2023. Ett nytt förfarande gemensamt för hela EU. Läs mer hos Tullverket om det nya förfarandet Standardtulldeklaration. Spedkon är redan godkända för detta.

Tullverkets hemsida