Välj en sida

I april ändras dagens garantihantering hos Tullverket

Tullverket informerar För att framöver undvika stopp i importdeklarationerna är det viktigt att du säkerställer att referensbeloppet för garantin är tillräckligt. Kontakta gärna oss på Spedkon om du vill veta mer eller behöver hjälp att söka tillstånd eller...