I april införs transaktionsbaserad avräkning vid övergång till fri omsättning. För att framöver undvika stopp i importdeklarationerna är det viktigt att du säkerställer att referensbeloppet för garantin är tillräckligt. Avräkningen kommer att göras mot det referensbelopp för övergång till fri omsättning som har fastställts för ditt företags garanti. Ditt företag och Tullverket kan därmed följa aktuella transaktioner i realtid. En transaktionsbaserad hantering innebär att importdeklarationer kommer att stoppas i de fall det fastställda referensbeloppet vid övergång till fri omsättning inte räcker till. För att framöver undvika stopp i importdeklarationerna är det viktigt att du säkerställer att referensbeloppet för garantin är fullgod.

Kontakta gärna oss på Spedkon om du vill veta mer eller behöver hjälp att söka tillstånd eller registrering. Vi hjälper dig gärna!

Läs mer om garantihantering på tullverket.se