Välj en sida

Tullverket informerar

För att framöver undvika stopp i importdeklarationerna är det viktigt att du säkerställer att referensbeloppet för garantin är tillräckligt.
Kontakta gärna oss på Spedkon om du vill veta mer eller behöver hjälp att söka tillstånd eller registrering. Vi hjälper dig gärna!

Läs mer på tullverket.se